OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Vanilla Chou Bedding
영문상품명 바닐라슈 이불세트
판매가 180,000원

차분하지만 바닐라슈처럼 보드라움이 느껴지는 화사한 컬러의 이불 세트입니다.
80수 고밀도 면이라 촘촘하고 사락사락한 촉감을 느낄 수 있으며 잔주름 텍스처가 감성적으로 느껴지는 자연스럽고 편안한 분위기의 침구입니다.
면 100%로 바람이 잘 통하고 피부에 닿는 느낌이 매우 좋습니다.
*탈로제주에서 동일제품을 만나보실 수 있습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Vanilla Chou Bedding 수량증가 수량감소 180000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out
가방 -S1L1
가방 -S1L2
가방 화이트 색상 이미지-S1L3
가방 상품상세 이미지-S1L4
가방 -S1L5
가방 화이트 색상 이미지-S1L6
가방 -S1L7