OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Stool 60 1950's
영문상품명 Artek
판매가 Sold Out

1950년대 아르텍에서 생산된 스툴 모델 60입니다. 블랙 인조 가죽과 자작나무를 사용해 제작되었으며 알바 알토(Alvar Aalto) 디자인의 아이코닉한 모델입니다. 빈티지 제품이지만 좋은 컨디션을 유지 중이며 타 모델에 비해 희소성이 높은 컬렉션 피스입니다.

Birch & Leather
1950's Vintage
Size : W 38 * H 44 cm
Produced by Artek and Alvar Aalto Designs

* 분해된 상태로 배송됩니다.
* 탈로홈 빈티지 가구는 오랜 시간이 지나온 만큼 변색, 크랙 등 사용감이 존재합니다. 구매 전 충분히 고려하신 후 신중한 구매 부탁드립니다. 빈티지 제품 특성 상 수량이 한정되어 있어 배송 후에는 교환 및 환불이 불가합니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Stool 60 1950's 수량증가 수량감소 Sold Out (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out