OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Aroma Oil / Fresh Ritual
영문상품명 Ine Flacht
판매가 29,000원

민티한 로즈마리와 서늘한 주니퍼의 조화, 달달하고 상쾌한 로즈의 꽃향.
복잡하고 구름 낀 마음을 또렷하게, 머리가 맑아지고 집중력을 찾도록 도와줍니다.

용량 : 10ml

세부 정보 제조사, 브랜드 : 이너플랏
제품 : 슬로우나이트 오일, 프레시리추얼 오일
제조연월 및 유통기한 : 제품 별도 표기
원산지 : 국산
용량 : 10ml
인증정보 : 생활화학제품
안전확인/승인/신고_국가인증 - 한국환경산업기술원
신고번호 CB22-12-2096 / CB22-12-2095
사용상 주의 사항 - 임산부, 5세 미만 아이 및 동물이 있는 집 등에서는 사용에 주의해 주세요.
- 피부에 직접 바르거나 먹지 마세요
- 오일이 공기와 닿으면 변질될 수 있으니 사용 후에는 꼭 마개를 닫아주세요.
- 햇빛이 들지 않는 서늘한 곳에 보관하세요.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Aroma Oil / Fresh Ritual 수량증가 수량감소 29000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out