OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Aino Aalto Dish
영문상품명 iittala
판매가 120,000원

아이노알토의 접시입니다.
아이노 알토 특유의 디자인에 투명한 재질이 맑고 깊은 매력을 더합니다.
빈티지 제품으로 생활기스가 있을 수 있습니다.
동일제품 크기의 오차와 디자인의 차이가 있을 수 있습니다.
Size : ⌀ 14* H 2 cm

[주의사항] 이 제품은 해외에서 식기로 문제없이 사용되었던 빈티지 제품입니다.
하지만 국내로 들어오면서 관련 법규로 인해 아래의 글을 필수 명시해야 합니다.
식품의 기구 또는 용기로 사용할 때에는 인체에 해로울 수 있습니다.
이와 관련된 문의사항은 문의주시면 답변 드리겠습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Aino Aalto Dish 수량증가 수량감소 120000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out